“İlkyardım kaza, hastalık, yangın, deprem vb. tehlikeli ve ani durumlarda hastaya kesin tedavi öncesi, olay yerinde uygulanan ilk ve hızlı işlem, sıhhi imdattır.”   İşte Türk Dil Kurumu ilk yardım kelimesini böyle tanımlıy. Hayat kurtarmaya ya da olası tehlikeleri en aza indirgemeye yönelik bu işlemin öneminin geniş kitleler tarafından bilinmesi gerekiyor. Özellikle ülkemizde trafik kazaları ve doğal afetler gibi öngörülemeyen ani kazalar sıklıkla meydana geldiğinden ilk yardım eğitimi daha çok önem kazanıyor.   Hayat kurtarmaya, olabilecek tehlikeleri en aza indirmeye yönelik olan ilk yardımın öneminin geniş kitleler tarafından bilinmesi gerekiyor. Bildiğiniz gibi ülkemizde trafik kazaları ve doğal afetler gibi önceden bilinemeyen ani kazalar sıklıkla meydana geldiğinden ilk yardım eğitimi daha çok önem kazanıyor. İlk yardım konusunda dikkat edilmesi gereken diğer nokta ise, ilk yardım uygulamalarının bu konuda gerekli eğitimi almış kişilerce yapılması gerektiği. Müdahale edilen hastanın durumunu iyileştirmek için bilinçsiz uygulamalardan kesinlikle kaçınmak gerekiyor. Aksi takdirde, hasta iyileşmeden çok, kötüleşme ile yüz yüze kalabiliyor. Yapılabilecek en doğru hareket, hastaya ilk yardım alanında eğitimli bir bireyin gerekli ilk müdahaleyi gerçekleştirmesi ve ardından ambulans ve sağlık personelinin gelişini beklemek. İşte bu iki noktaya, ilk yardımın daha geniş kitleler tarafından öğrenilmesi ve ilk yardım yapan kişilerin bilinçsiz uygulamalardan kaçınması noktalarına uyulduğu takdirde ilk yardımın önemi daha iyi kavranabilecek. Bu sayede birçok kişiye doğru müdahaleler yapılıp ciddi kazaların önüne geçilebilecek. Ki burada bile müdahale edecek kişiler için bazı noktalar önemli. Hasta neden fenalaşmış, bir hastalığı var mı? Daha önce ameliyat olmuş mu? Eğer hastanın yanında tanıdığı kişiler yoksa bu tip ibarelerin hastanın yanında bulması gerekmekte. Burada “Hayat Kurtaran Bileklik”lerin önemi bir kez daha önce çıkıyor. Bu tip durumlarda kolunda “Hayat Kurtaran Bileklik” olan bir hastaya rahatlık müdahale edilebilecek ve belki çok elzem sonuçlar önlenebilecek.